Praktijk examen

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet je eerst je theorie-examen op zak hebben. Voor je aan het theorie-examen mag beginnen moet je minimaal 16 jaar oud zijn, voor de rijlessen moet je minimaal 16,5 jaar zijn.
Je mag dan ook een tussentijdse toets afleggen.

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt ongeveer 55 minuten. Daarbij zit ook een kleine introductie bij en nabespreking van de examen-rit.

Na het controleren van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je ook je zelfreflectieformulier aan de examinator. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer genoteerd. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken.

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je bijvoorbeeld een kentekenplaat van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens kan de examinator je een aantal vragen stellen over de auto, dit kunnen vragen zijn aan de buitenkant van de auto, of binnenin.

Dan de examen rit.
De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoef je niet te rijden, het gaat tenslotte om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je verschillende situaties goed kan behandelen. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Tijdens de examen-rit rij je ook een gedeelte van ongeveer tien minuten zelfstandig naar een bepaalde bestemming, denk daarbij aan het volgen van borden.

Als je voor dit praktijkexamen tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. De vrijstelling geldt altijd alleen voor het eerstvolgende examen na je tussentijdse toets.

 

Het gemiddelde slagingspercentage van Rijschool Wonnink ligt momenteel op de 60%.
Het landelijk gemiddelde ligt rond de 45%. Dat zegt wel wat over de kwaliteit…