Examentips

vóór en tijdens je examen!

– Luister alleen naar de tips van je instructeur en de tips die je eventueel hebt gehad
van de examinator na je TTT.

– Verander je rijstijl niet tijdens een examen.
Ga niet geforceerd rijden of extra je best doen waardoor je afwijkend
gedrag gaat vertonen.

– Zet foutjes zo snel mogelijk uit je hoofd. (Hoe moeilijk dat ook is!)
Blijf vooruit denken anders zou de kans groot kunnen zijn dat je fout op fout blijft maken.
Als je je foutje(s) netjes oplost is er niets aan de hand.

Onder foutjes verstaan wij dat je:
– de motor een keer liet afslaan
– een keer vergat te kijken in je spiegels
– een keer een verkeerde rijstrook aanhield
– een beetje schuin stond met een parkeeropdracht
– een keer te hoge of lage snelheid aanhield
Dit zijn een paar voorbeelden.

– Twijfel niet door kritische opmerkingen van de examinator.
Als je tijdens je examen een kritische opmerking krijgt van de examinator,
betekent dat niet dat je direct gezakt bent.
Een paar voorbeelden van die opmerkingen zijn:
– denk aan je volgafstand
– je snelheid ligt te laag of te hoog
– gebruik je spiegels iets meer
Volg zo’n opmerking direct op. De examinatoren geven in veel gevallen
wel tips weg. Zie ze niet als commentaar maar als een tip. Ze doen dit
hooguit één of twee keer. Als je de foutjes daarna niet hersteld, heeft dit
wel gevolgen voor je eindbeoordeling!

– Maak gebruik van stiltes.
Er kan een stilte vallen tijdens het examen, dat wil zeker niet zeggen dat
je gezakt bent.
Misschien is de examinator even met zijn/haar gedachten ergens anders,
het zijn ook maar gewoon mensen.
Voor de examinator is een examen afnemen routinewerk. Ze zien na 5
minuten al wat voor leerling ze in de auto hebben en zullen dus niet voor
100% op ieder klein detail letten.
Als jezelf of de examinator te veel praat, kan dat je afleiden, maak juist
gebruik van die stilte om je extra te concentreren.
Als je liever niet hebt dat de examinator tegen je praat, kun je dit voor het
examen aangeven.

– Ga niet overdreven kijken.
Ze zien heus wel of je goed kijkt. Kijk wanneer het NODIG is.

– Beoordeel jezelf niet tijdens het examen.
Als je voor de examinator invult of je de situatie goed of fout hebt gedaan,
dan houd je weinig tijd over om te anticiperen op de volgende situatie.

– Blijf positief.
Denk niet na een paar foutjes: laat maar zitten, ik ben toch gezakt.
Misschien vond de examinator de foutjes niet zo belangrijk. Maak dus je
rit altijd netjes af.

Doormiddel van deze tips,ga je optimaal voorbereidt op examen.
De zenuwen zullen nooit verdwijnen. Maar ze zullen waarschijnlijk wel minder worden als
je deze tips en adviezen goed doorleest. Je gaat met meer vertrouwen
het examen in!

 

SUCCES!!!